top of page

APAKAH KEMENTERIAN TV ABN  PERCAYA ?

I. Kitab Suci

... 66 buku Alkitab merupakan wahyu bertulis Tuhan tentang Diri-Nya kepada manusia, yang diilhamkan secara lisan dan pleno (sama-sama diilhamkan di semua bahagian). Alkitab adalah sempurna dan tidak salah dalam autograf asal, diilhamkan oleh Tuhan, dan sepenuhnya mencukupi untuk setiap aspek kehidupan untuk kedua-dua individu dan badan korporat Kristus (2 Timotius 3:16Yohanes 17:171 Tesalonika 2:13).

2. Hermeneutik

...walaupun mungkin terdapat beberapa aplikasi bagi petikan Kitab Suci, hanya ada satu tafsiran yang betul. Tidak dinafikan banyak tafsiran pelbagai teks telah dicadangkan, tetapi jika ia bercanggah antara satu sama lain, ia tidak boleh, jelas dan logik, menjadi benar. Kami mengikuti pendekatan tatabahasa-sejarah literal kepada tafsiran alkitabiah, atau, hermeneutik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami maksud atau maksud pengarang menulis di bawah ilham Roh Kudus dan bukannya menundukkan petikan itu kepada bagaimana ia dilihat oleh pembaca (Lihat 2 Petrus 1:20-21).

3. Creation

…selaras dengan hermeneutik yang betul, Bible dengan jelas mengajar bahawa Tuhan mencipta dunia dalam 6 hari literal 24 jam. Adam dan Hawa adalah dua orang yang benar-benar bersejarah yang dibuat oleh Tuhan. Kami menolak sepenuhnya hujah-hujah yang salah tentang evolusi makro Darwinistik dan evolusi teistik, yang kedua adalah percubaan yang menyesatkan yang menyesatkan untuk menjadikan Alkitab sesuai dengan parameter teori saintifik yang utama. Sains sejati sentiasa menyokong naratif alkitabiah dan tidak pernah bercanggah dengannya.

4. God 

… hanya ada satu Tuhan yang hidup dan benar (Ulangan 4:35396:4Yesaya 43:1044:645:5-7Yohanes 17:3Roma 3:301 Korintus 8:4) Yang sempurna dalam semua sifat-Nya dan wujud selama-lamanya dalam tiga Pribadi: Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus (Matius 28:192 Korintus 13:14). Setiap Ahli Tuhan Tritunggal adalah kekal bersama, sifatnya sama, sama dalam kuasa dan kemuliaan dan sama-sama layak disembah dan ditaati (Yohanes 1:14Kisah 5:3-4Ibrani 1:1-3).

… Tuhan Bapa, Pribadi pertama Tritunggal, adalah Penguasa dan Pencipta alam semesta yang maha kuasa (Kejadian 1:1-31Mazmur 146:6) dan berdaulat dalam penciptaan dan penebusan (Roma 11:36). Dia melakukan apa yang Dia kehendaki (Mazmur 115:3135:6) dan tidak dihadkan oleh sesiapa pun. Kedaulatannya tidak membatalkan tanggungjawab manusia (1 Petrus 1:17).

… Yesus Kristus, Tuhan Putera, adalah kekal bersama Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus namun diperanakkan secara kekal daripada Bapa. Dia memiliki semua sifat ilahi dan setara dan setara dengan Bapa (Yohanes 10:3014:9). Dalam penjelmaan-Nya sebagai Manusia-Tuhan, Yesus tidak menyerahkan satu pun sifat deific-Nya tetapi hanya hak prerogatif-Nya, pada kesempatan-kesempatan pilihan-Nya, untuk menggunakan beberapa sifat tersebut (Filipi 2:5-8Kolose 2:9). Yesus menjamin penebusan kita dengan secara sukarela mempersembahkan nyawa-Nya di atas kayu salib. Pengorbanannya adalah pengganti, pendamaian[i], dan penebusan (Yohanes 10:15Roma 3:24-255:81 Petrus 2:241 Yohanes 2:2). Selepas penyaliban-Nya, Yesus secara jasmani (bukan sekadar rohani atau metafora) dibangkitkan daripada kematian dan dengan itu membuktikan diri-Nya sebagai Tuhan dalam daging manusia (Matius 28; Markus 16; Lukas 24; Yohanes 20-21; Kisah 1; 9; 1 Korintus ke-15).

…Roh Kudus ialah Pribadi ketiga Tuhan Tritunggal dan, seperti Putera, kekal bersama dan setara dengan Bapa.  Dia bukan “itu” dan bukan “paksa;” Dia adalah Orang. Dia mempunyai kecerdasan (1 Korintus 2:9-11), emosi (Efesus 4:30Roma 15:30), kerelaan (1 Korintus 12:7-11). Dia bercakap (Kisah 8:26-29), Dia memerintahkan (Yohanes 14:26Dia mengajar dan berdoa (Roma 8:26-28). Dia dibawa ke (Kisah 5:1-3), Dia dihujat (Matius 12:31-32), Dia ditentang (Kisah 7:51) dan dihina (Ibrani 10:28-29). Semua ini adalah ciri dan kualiti seseorang. Walaupun bukan Pribadi yang sama dengan Tuhan Bapa, Dia mempunyai intipati dan sifat yang sama. Dia menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran dan kepastian penghakiman melainkan mereka bertaubat (Yohanes 16:7-11). Dia memberikan penjanaan semula (Yohanes 3:1-5Titus 3:5-6) dan taubat (Kisah 5:3111:182 Timotius 2:23-25) kepada umat pilihan. Dia mendiami setiap orang yang beriman (Roma 8:91 Korintus 6:19-20), memberi syafaat bagi setiap orang yang beriman (Roma 8:26) dan mengunci setiap orang yang beriman selama-lamanya (Efesus 1:13-14).

5. Man

...manusia secara langsung dibuat oleh Tuhan dan dicipta menurut gambar dan rupa-Nya (Kejadian 2:715-25) dan, oleh itu, berdiri unik di antara susunan yang dicipta untuk mempunyai potensi dan keupayaan untuk mengenali-Nya. Manusia diciptakan bebas daripada dosa dan memiliki kecerdasan, kemahuan dan tanggungjawab moral di hadapan Tuhan. Dosa Adam dan Hawa yang disengajakan mengakibatkan kematian rohani serta-merta dan akhirnya kematian fizikal (Kejadian 2:17(dan mendapat kemurkaan Allah yang benar)Mazmur 7:11Roma 6:23). Kemurkaan-Nya tidak berniat jahat tetapi merupakan kebencian-Nya yang sah terhadap segala kejahatan dan kedurhakaan. Semua ciptaan telah jatuh bersama-sama manusia (Roma 8:18-22). Keadaan Adam yang jatuh telah diturunkan kepada semua manusia. Semua manusia, oleh itu, adalah berdosa baik secara fitrah dan pilihan (Yeremia 17:9Roma 1:183:23).

6. Keselamatan

...keselamatan adalah melalui kasih karunia sahaja melalui iman sahaja dalam Kristus sahaja seperti yang tercatat dalam Kitab Suci sahaja untuk kemuliaan Tuhan sahaja. Orang-orang berdosa benar-benar bejat, artinya, yang diserahkan kepada sifat kejatuhannya sendiri, manusia tidak mempunyai kemampuan bawaan untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau bahkan untuk mencari Tuhan (Roma 3:10-11). Keselamatan, kemudian, dihasut dan disempurnakan oleh kuasa menginsafkan dan regeneratif dari Roh Kudus-Nya (Yohanes 3:3-7Titus 3:5Yang memberikan kedua-dua iman yang tulen (Ibrani 12:2) dan taubat yang sebenar-benarnya (Kisah 5:312 Timotius 2:23-25). Dia mencapai ini melalui alat Firman Tuhan (Yohanes 5:24) sebagaimana yang dibaca dan dikhabarkan. Walaupun pekerjaan sama sekali tidak layak untuk keselamatan (Yesaya 64:6Efesus 2:8-9), apabila penjanaan semula telah dilakukan dalam diri seseorang dia akan mempamerkan karya, atau, buah, penjanaan semula itu (Kisah 26:201 Korintus 6:19-20Efesus 2:10).

7. Pembaptisan Roh Kudus

... seseorang menerima baptisan Roh Kudus pada penukaran. Apabila Roh Kudus menjana semula orang yang hilang Dia membaptisnya ke dalam Tubuh Kristus (1 Korintus 12:12-13). Pembaptisan Roh Kudus bukanlah, seperti yang disangkakan oleh sesetengah pihak, pengalaman "Berkat Kedua" selepas penukaran yang hanya berlaku kepada orang Kristian "elit" yang mengakibatkan keupayaan mereka untuk bercakap dalam bahasa roh. Ia bukan peristiwa pengalaman tetapi peristiwa kedudukan. Ia adalah fakta, bukan perasaan. Alkitab tidak pernah memerintahkan kita untuk dibaptiskan oleh Roh Kudus.

Walau bagaimanapun, Alkitab memerintahkan orang percaya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus (Efesus 5:18). Konstruk Yunani dalam teks ini membenarkan terjemahan "dipenuhi dengan Roh Kudus" atau "dipenuhi oleh Roh Kudus." Dalam terjemahan yang pertama, Roh Kudus adalah kandungan pengisian sedangkan dalam terjemahan yang terakhir Dia adalah agen pengisian. Ia adalah pendirian kami bahawa yang kedua adalah pandangan yang betul. Jika Dia adalah ejen, maka apakah kandungannya? Kami percaya bahawa konteks yang betul menunjukkan kandungan yang betul. Efesus berulang kali menekankan bahawa kita harus dipenuhi dengan “kepenuhan Kristus” (Efesus 1:22-233:17-194:10-13). Yesus sendiri berkata bahawa Roh Kudus akan menunjukkan kita kepada Kristus (Yohanes 16:13-15). Rasul Paulus in Kolose 3:16memerintahkan "Biarlah firman Kristus diam dengan kekayaannya di dalam kamu." Kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus apabila kita membaca, belajar dan mematuhi Firman Tuhan. Apabila kita dipenuhi dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hasilnya akan dibuktikan dengan: pelayanan kepada orang lain, penyembahan, ucapan syukur, dan kerendahan hati (Efesus 5:19-21).

8. Election

…pemilihan adalah tindakan kasih karunia Tuhan yang dengannya Dia memilih untuk menebus sebahagian daripada manusia bagi diri-Nya dan sebagai hadiah kepada Anak (Yohanes 6:3710:2917:6Roma 8:28-30Efesus 1:4-112 Timotius 2:10). Pemilihan Tuhan yang berdaulat tidak menafikan akauntabiliti manusia di hadapan Tuhan (Yohanes 3:18-19365:40Roma 9:22-23).

Ramai yang tersilap melihat pilihan raya sebagai keras dan tidak adil. Orang sering melihat doktrin pemilihan sebagai Tuhan yang menjauhkan manusia dari Syurga sedangkan realiti alkitabiah adalah bahawa semua umat manusia dengan rela hati berlari ke Neraka dan Tuhan, dalam belas kasihan-Nya, memetik beberapa daripada penghujung mereka tetapi wajar. Apabila orang bertanya kepada saya sama ada saya seorang Calvinis, saya mesti bertanya "Apakah yang anda maksudkan dengan itu?"  Saya mendapati bahawa hanya sedikit yang benar-benar memahami istilah tersebut. Pertama, saya bukan seorang "Calvinist" dalam hal itu, walaupun saya mengagumi banyak kerjanya, saya bukan pengikut John Calvin. Walau bagaimanapun, jika anda bertanya kepada saya sama ada saya percaya kepada Doktrin Rahmat, atau, pemilihan, saya dengan yakin akan menjawab "Ya" kerana ia jelas dan tidak silap diajar dalam Kitab Suci.

Bertentangan dengan apa yang ramai sangka, doktrin pemilihan sama sekali tidak boleh menghalang usaha penginjilan dan/atau merayu kepada orang ramai untuk bertaubat dan mempercayai Kristus. Beberapa pendakwah Kristian yang sangat bersemangat penginjilan juga merupakan penganut setia kepada Doktrin Rahmat, atau pemilihan. Contoh yang ketara termasuk George Whitfield, Charles Spurgeon, John Foxe, Martin Luther dan William Carey. Adalah malang bahawa sesetengah orang yang menentang doktrin alkitabiah tentang pemilihan secara tidak adil menggambarkan "Kalvinis" sebagai orang yang tidak mengambil berat tentang atau bahkan bertentangan dengan pemenuhan Amanah Agung. Sebaliknya, pemahaman yang betul tentang doktrin pemilihan yang memberikan keyakinan kepada khutbah umum dan penginjilan peribadi kita dengan mengetahui bahawa Tuhan dan Tuhan sahaja yang menginsafkan dan menjana semula hati manusia. Penukaran bukanlah bergantung kepada kefasihan pertuturan kita atau teknik pemasaran kreatif.  Tuhan menggunakan pengisytiharan Injil-Nya untuk menyelamatkan mereka yang menjadi milik-Nya dari asas dunia.

9. Justifikasi

…pembenaran adalah tindakan Tuhan dalam kehidupan umat pilihan-Nya yang dengannya Dia secara hukum mengisytiharkan mereka sebagai benar. Pembenaran ini dibuktikan dengan pertobatan dari dosa, iman dalam pekerjaan selesai Yesus Kristus di kayu salib dan pengudusan progresif yang berterusan (Lukas 13:3Kisah 2:382 Korintus 7:101 Korintus 6:11). Kebenaran Tuhan diperhitungkan, bukan diresapi seperti yang diajarkan oleh gereja Roman Katolik. Dosa kita dipertanggungkan kepada Kristus (1 Petrus 2:24(dan diperhitungkan kepada kita kebenaranNya)2 Korintus 5:21). “Kebenaran” yang disemai yang diperoleh melalui penebusan dosa atau mengambil persekutuan dan mesti diulangi secara berterusan bukanlah kebenaran sama sekali.

10. Keselamatan Abadi

…sebaik sahaja seseorang dilahirkan semula oleh Roh Kudus Tuhan dia akan selamat selama-lamanya.  Keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan tidak akan dibatalkan (Yohanes 10:28). Mereka yang berada di dalam Kristus akan kekal di dalam Kristus secara kedudukan dan hubungan untuk selama-lamanya (Ibrani 7:2513:5Yudas 24). Ada yang membantah doktrin ini kerana, mereka mendakwa, ia membawa kepada "kepercayaan mudah." Difahamkan dengan betul, ini tidak benar. Bagi semua orang itu - dan terdapat ramai - yang membuat "pengakuan iman" pada satu ketika dalam kehidupan tetapi kemudian meninggalkan Kristus dan tidak menunjukkan bukti penukaran yang tulen, maka adalah pendirian kami bahawa mereka tidak pernah benar-benar diselamatkan dalam tempat pertama. Mereka adalah mualaf palsu (1 Yohanes 2:19).

11. The Church

…gereja terdiri daripada mereka yang telah bertaubat daripada dosa dan meletakkan kepercayaan mereka kepada Kristus dan, oleh itu, telah ditempatkan oleh Roh Kudus ke dalam Tubuh rohani Kristus (1 Korintus 12:12-13). Gereja adalah pengantin perempuan Kristus (2 Korintus 11:2Efesus 5:23Wahyu 19:7-8) dan Dia adalah Ketuanya (Efesus 1:224:15Kolose 1:18). Jemaat mempunyai ahli-ahlinya dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa (Wahyu 5:97:9) dan berbeza daripada Israel (1 Korintus 10:32). Orang yang beriman hendaklah selalu menyertai perhimpunan tempatan (1 Korintus 11:18-20Ibrani 10:25).

Sebuah gereja harus memiliki dan mengamalkan dua tata cara pembaptisan orang percaya dan Perjamuan Tuhan (Kisah 2:38-42) serta mengamalkan disiplin gereja (Matius 18:15-20). Mana-mana gereja yang tidak mempunyai tiga disiplin ini bukanlah gereja alkitabiah yang benar. Tujuan utama gereja, sama seperti tujuan utama manusia, adalah untuk memuliakan Tuhan (Efesus 3:21).

12. Hadiah Rohani

...setiap orang yang dilahirkan semula oleh Roh Kudus Tuhan diberi karunia oleh Yang Sama. Roh Kudus mengagihkan karunia kepada setiap badan tempatan seperti yang Dia kehendaki (1 Korintus 12:1118) untuk tujuan membangunkan badan tempatan (Efesus 4:121 Petrus 4:10). Secara umum, terdapat dua jenis karunia: 1. karunia mukjizat (Apostolik) dari bahasa roh, tafsiran bahasa roh, wahyu ilahi dan penyembuhan jasmani dan 2. karunia pelayanan nubuat (bercerita, bukan bernubuat), pelayanan, mengajar, memimpin, menasihati, memberi, belas kasihan dan pertolongan.

Karunia Kerasulan tidak lagi beroperasi hari ini seperti yang dibuktikan oleh kedua-dua Alkitab (1 Korintus 13:812Galatia 4:131 Timotius 5:23) dan sebahagian besar kesaksian sejarah gereja. Fungsi karunia Apostolik telah pun dipenuhi dan oleh itu, ia tidak diperlukan. Alkitab benar-benar mencukupi untuk individu yang beriman dan badan korporat Kristus untuk mengetahui kehendak Tuhan dan mematuhinya. Hadiah pelayanan masih beroperasi hari ini.

13. Perkara Terakhir (Eskatologi)

  1. Pengangkatan – Kristus akan kembali secara jasmani sebelum Tribulasi tujuh tahun (1 Tesalonika 4:16) untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dari bumi (1 Korintus 15:51-531 Tesalonika 4:15-5:11).

  2. Kesengsaraan – Sejurus selepas penyingkiran orang beriman dari bumi, Tuhan akan menghakiminya dengan murka yang benar (Daniel 9:2712:12 Tesalonika 2:712().  Pada akhir tempoh tujuh tahun ini, Kristus akan kembali ke bumi dalam kemuliaan ().Matius 24:273125:31462 Tesalonika 2:712).

  3. Kedatangan Kedua – Selepas Tribulasi tujuh tahun, Kristus akan kembali untuk menduduki takhta Daud (Matius 25:31Kisah 1:112:29-30).  Dia kemudiannya akan mendirikan kerajaan mesianik literal-Nya untuk memerintah selama seribu tahun literal di bumi (Wahyu 20:17) yang akan menjadi penggenapan janji Tuhan kepada Israel (Yesaya 65:1725Yehezkiel 37:2128Zakharia 8:117) untuk mengembalikan mereka ke negeri yang mereka hilangkan kerana kemaksiatan merekaUlangan 28:1568).  Kerajaan milenium seribu tahun ini akan mencapai kemuncaknya dengan pembebasan Syaitan (Wahyu 20:7).

  4. Penghakiman - Setelah dibebaskan, Syaitan akan menyesatkan bangsa-bangsa dan memimpin mereka berperang melawan orang-orang kudus Tuhan dan Kristus.  Syaitan dan semua orang yang mengikutinya akan dibinasakan dan dicampakkan ke dalam lautan api, khususnya, Neraka (Wahyu 20: 9-10) dan secara sedar akan menderita penghakiman aktif Tuhan untuk selama-lamanya.

Mereka yang secara kedudukan dan relasional dalam Kristus akan berada selama-lamanya di hadapan Tuhan Tritunggal di bumi baru di mana kota surgawi yang baru, Yerusalem Baru, akan turun (Yesaya 52:1Wahyu 21:2). Inilah keadaan yang kekal. Tidak akan ada dosa, tiada penyakit, tiada penyakit, tiada kesedihan, tiada kesakitan. Sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, kita tidak akan lagi mengetahui sebahagian tetapi sepenuhnya.  Kita tidak akan melihat samar-samar lagi tetapi akan melihat muka dengan muka._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_Wecf58d Tuhan sepenuhnya dan nikmati Dia selama-lamanya.

ABN CHRISTIAN TV NETWORK 

248.416.1300

bottom of page